Saobraćaj, skladištenje i komunikacije

1.     „ DRINA-BUS “ d.o.o. Foča- Ustikolina

 Ćurovići bb Goražde

_______________________________

2.     „ DŽEN K “ d.o.o. Goražde

 Šukrije Kukavice 138 Goražde

_______________________________

3.     " AMK SPU " d.o.o. Goražde

 Rabite bb Goražde

______________________________

4.     ATTP "CENTROPREVOZ" d.o.o. Goražde

 Ruždije Islaagića BB Goražde

______________________________

5.     " MEX GOLF " doo Goražde

 Zupčići bb Goražde

______________________________

6.     " UŠANOVIĆ – COMPANY " d.o.o. Goražde

 Višegradska bb Goražde

______________________________

7.     " ŠEM " d.o.o GORAŽDE

 Zdrastvenih radnika br 20 Goražde

______________________________

8.     " ŠOLE-COMPANY " d.o.o. Goražde

 Zupčići bb Goražde

______________________________

9.     „ ŽIVOJEVIĆ-BUS „ d.o.o. Goražde

 Rifeta Vesnića 12 Goražde

______________________________

  " CANE " d.o.o. Goražde

 Ozrenovići bb Goražde

_______________________________

  " BAHTO TRANS " d.o.o. Goražde

25 Novemabar br 25 Goražde

_______________________________

Vi ste ovdje: Home Saobraćaj, skladištenje i komunikacije