Djelatnost komore

Djelatnost komore je: zastupanje interesa članova Komore pred organima  zakonodavne i  izvršne vlasti i organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  kao partnerom u:

-         Pripremi i donsošenju Zakona, drugih propisa, mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata;

-         Pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorskih ekonomskih politika ( industrije, poljoprivrede, prometa i dr. ) zaštiti domaće proizvodnje, razvoju i unapređenju institucija tržišta i utvrđivanju tehničkih i drugih standarda;

-          Pripremi  mjera za  unapređenje izvoza roba i usluga;

-          Promociji privrede u Zemlji i Inozemstvu;

-          Drugim pitanjima utvrđenim posebnim propisima i ovlaštenjima Komore u nadležnostima iz partnerskih odnosa.

Komora obavlja i slijedeće poslove:

·     Obavljanje javnih ovlaštenja (izdavanje certifikata o porijeklu robe, ovjera poslovnih poziva za poslovne partnere, uvjerenja o članstvu u Komori i dr.);

·    Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);

·         Pružanje Informacija o privredim kretanjima na nivou kantona;

·       Razvijanju  saradnje Privredne komore Bosansko-podrinjkog kantona Goražde  sa Vanjsko trgovinskom komorom, te ostalim Komorama u Federaciji BiH, Državi BiH i regiji.

·          Edukaciji kadrova iz privrede i za privredu;

·          Organizovanje nastupa ili posjeta preduzeća domaćim i inostranim sajmovima;

·          Unapređivanje razvoja privrede i poduzetništva;

·          Organizovanje bilateralnih susreta i privrednih misija; 

Privredna komora Bosansko- podrinjskog kantona ima, ne samo za cilj, nego i za potrebu okupiti domaće kompanije koje svojim projektima mogu doprinjeti  razvoju prije svega privrede, zatim Bosansko-podrinjkog kantona Goražde kao zdrave sredine i snažnog regionalnog središta.