Student's blog

Osnovni ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja privrede BPK Goražde za period 2009-2014 godina

Kompletnu informaciju o Osnovnim ekonomskmi  pokazateljima  uspješnosti  poslovanja  privrede BPK Goražde za period 2009-2014 godina i rezultati  poslovanja  privrednih  društava registrovanih na  području  Bosansko-podrinjskog  kantona  Goražde za  period    01.01.-31.12.2014. godine možete preuzeti ovdje

PUBLIKACIJE

Ovdje možete preuzeti dokument:

Privredna kretanja BPK-a Goražde u periodu od 01.01. - 30.09.2013.


Vi ste ovdje: Home Publikacije