Kako postati član

Članovi Komore mogu biti privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija,  ukoliko svojom odlukom izraze interes za kolektivno članstvo u Komori. Pravna lica članstvo u Komori stiču ukoliko su upisani u sudski registar i potpišu ugovor o članstvu u Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija.

Iznos članarine je interni akt zasnovan između Komore i preduzeća, a na dobrovoljnoj osnovi.

Zainteresovana lica mogu nas kontaktirati na naše kontakt telefone/mailove:

 

Privredna komora Bosansko podrinjkog kantona

Telefon/fax: 038/227-644

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Uposlenici:

Mirha Bičo: 061/909-369

Azra Zorlak: 062/049-015

E – mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vizija i misija

Vizija

Cilj Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je da postane prvo i primarno mjesto na koje će privrednici dolaziti. Želimo biti jedan od pokretača rasta i razvoja Bosansko-podrinjkog kantona Goražde.

Misija

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svojim aktivnostima želi postići veće i bolje  rezultate koji su dio naših zadanih ciljeva. Kroz zastupanje opšteg interesa privrede i svih privrednih subjekata, kroz partnerske odnose sa Zakonodavim i Izvrsim organima vlasti na nivou Kantona,  Federacije i Države BiH,  aktivno učestvovanje u donošenju zakona,  podsticanje proizvodnje,  prezentovanje  poslovnih mogućnosti u Zemlji  i Inostranstvu, i očuvanje poslovnog morala i etike  nastoji osigurati okruženje koje će biti privlačno kako za domaće tako i za strane investitore.

Organizacija i način rada komore

Pravni položaj, djelatnost, unutrašnja organizacija, organi, sredstva za rad i druga pitanja od značaja za organizaciju i poslovanja Privredne komore Bosansko-podrinjkog kantona Goražde uređena su Statutom Privredne komore BPK-a Goražde koji je donesen 25. Maja. 1999 godine a na osnovu člana 13. Zakona o Privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ( „ Službene novine Federacije BiH, broj 35/98“ ) i Zakona o Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona član 1 ( Službene novine br.7/97 ) .

Komora se finasira isključivo od članarina i vlastitih projekata, a članstvo u Komori je na dobrovoljnoj osnovi.   

Članovi Komore mogu biti privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija,  ukoliko svojom odlukom izraze interes za kolektivno članstvo u Komori. Pravna lica članstvo u Komori stiču ukoliko su upisani u sudski registar i potpišu ugovor o članstvu u Privrednoj komori Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija.

Svi članovi Komore su ravnopravni i u pravima i u obavezama prema Komori.

Organi Komore su: Skupština Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsjednik Komore. Rad u organima i tijelima Komore i drugim oblicima organizovanja i rada u Komori zasniva se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Djelatnost komore

Djelatnost komore je: zastupanje interesa članova Komore pred organima  zakonodavne i  izvršne vlasti i organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  kao partnerom u:

-         Pripremi i donsošenju Zakona, drugih propisa, mjera ekonomske politike i instrumenata kojima se uređuje ekonomski položaj privrednih subjekata;

-         Pripremi i donošenju strategije razvoja, sektorskih ekonomskih politika ( industrije, poljoprivrede, prometa i dr. ) zaštiti domaće proizvodnje, razvoju i unapređenju institucija tržišta i utvrđivanju tehničkih i drugih standarda;

-          Pripremi  mjera za  unapređenje izvoza roba i usluga;

-          Promociji privrede u Zemlji i Inozemstvu;

-          Drugim pitanjima utvrđenim posebnim propisima i ovlaštenjima Komore u nadležnostima iz partnerskih odnosa.

Komora obavlja i slijedeće poslove:

·     Obavljanje javnih ovlaštenja (izdavanje certifikata o porijeklu robe, ovjera poslovnih poziva za poslovne partnere, uvjerenja o članstvu u Komori i dr.);

·    Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);

·         Pružanje Informacija o privredim kretanjima na nivou kantona;

·       Razvijanju  saradnje Privredne komore Bosansko-podrinjkog kantona Goražde  sa Vanjsko trgovinskom komorom, te ostalim Komorama u Federaciji BiH, Državi BiH i regiji.

·          Edukaciji kadrova iz privrede i za privredu;

·          Organizovanje nastupa ili posjeta preduzeća domaćim i inostranim sajmovima;

·          Unapređivanje razvoja privrede i poduzetništva;

·          Organizovanje bilateralnih susreta i privrednih misija; 

Privredna komora Bosansko- podrinjskog kantona ima, ne samo za cilj, nego i za potrebu okupiti domaće kompanije koje svojim projektima mogu doprinjeti  razvoju prije svega privrede, zatim Bosansko-podrinjkog kantona Goražde kao zdrave sredine i snažnog regionalnog središta.

Istorijat komore

Privredne komore u Bosni i Hercegovini pojavile su se gotovo prije 100 godina, kada su bile formirane po modelu javno pravnih asocijacija. 1962 godine formirana je Privredna komora Bosne i Hercegovine sa sjedištem u Sarajevu. Sve naredne dorade i korekcije o Privrednim komorama u Bosni i Hercegovini bile su temeljene na modelu jedinstvene-opće komore.

Krajem 90-tih godina počele su se formirati i kantonalne komore.

Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovana  je u maju  1997 godine, a u augustu mjesecu donešen je Zakon o Privrednoj komori Bosansko- podrinjskog kantona Goražde od strane Skupštine Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde  (Sl. Novine BPK br 7) od 25.04.1997 godine. Ideja i cilj inicijatora osnivanja Komore bilo je poticanje razvoja poduzetničkog okruženja i poslovne inicijative, kao i poticanje, očuvanje i razvoj poslovnog morala.